خبرهای کوتاه/شهر

معاون عمرانی فرمانداری تهران با اشاره به مخالفت فرمانداری تهران با مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر تغییر نام خیابان تختی گفت که سرنوشت این مصوبه در هیأت حل اختلاف مرکزی مشخص خواهد شد و اینکه هنوز تصمیمی در این مورد توسط این هیأت اتخاذ نشده است.