رشد 41درصدی تولید خودرو در 2ماه

محاسبات همشهری نشان می‌دهد‌ حجم تولید خودرو در 2‌ماه گذشته 31هزار دستگاه افزایش یافته است
از زمان آغاز افزایش تولید خودرو در آبان‌ماه 41.5درصد بر حجم تولید خودرو اضافه شده است.