بالاخره داوران فیلم فجر...

آنقدر دیر شده بود که دفتر جشنواره دست به دامن تهیه اینفوگرافیک و دیتای رسانه‌ای برای اعلام زمانبندی روز معرفی داوران جشنواره در ادوار گذشته شد.