تریبون داران هزینه ساز

سخنگوی سپاه با رد اظهارات اخیر حسن عباسی درباره تامین بودجه سپاه گفت: اظهارات خلاف واقع و نادرست این‌چنینی ، ثمره‌ای جز سوءاستفاده دشمنان ملت ایران و ریختن آب در آسیاب آنان ندارد.