در ستایش آواز کردی

عدنان کریم، هنرمند: یکی از ضروریات امروز موسیقی کُردی، احیا و جمع‎آوری ملودی‎ها و مقامات قدیمی به شکل علمی توسط انستیتوهاست
موسیقی آوازی کُردی با داشتن صداهای قدرتمند، گوش‎نواز و زیبا در کنار غنای دستگاه‎ها، ملودی‎ها و مقامات، موسیقی کُردی را به یک جریان زنده و بالنده رسانیده‎ است