شروع متزلزل جانسون

وعده بوریس جانسون برای نهایی کردن ماجرای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، با توافق یا بدون توافق، در همین ابتدای کار با مانع جدی روبه‌رو شده است؛ چرا که چهره‌های کلیدی حزب حاکم اعلام کرده‌اند با خروج بدون توافق از اتحادیه مخالفند.