9
سه شنبه 15 مرداد 1398
شماره 7729
درنگ2
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

فیلم‌های پرمخاطب سینمای ایران از سال90تا پایان سال 97

فیلم‌های پرمخاطب سینمای ایران از سال90تا پایان سال 97
ویژه
سینما در شکل مردمی و عامه‌پسندش هیچ ربطی به هنر ندارد و میان هنر سینما با سلیقه عمومی نیز هیچ نسبتی برقرار نیست.
بی‌شک پارامتر نخست برای فروش یک فیلم همچنان داستان است.
پرفروش‌ترین‌های سینمایی دهه 90 ایران کدام فیلم‌ها هستند؟

هزارپای فروش

بی‌شک به‌دست‌آوردن آمار در ایران کار آسانی نیست.