12
یکشنبه 14 اردیبهشت 1399
شماره 7932
ادب‌وهنر
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
روزها می‌گذرد، بهار آمد و رمضان هم از پی آن سر رسید اما انگار نه هنوز بهار آمده و نه رمضان.

سینما ماشین: نیم‌قرن بعد

همشهری از تجربه شهری تماشای فیلم از درون خودرو در کنار برج میلاد گزارش می‌دهد
گزارش
درایوین سینما Drive-in Cinema تجربه تماشای تصاویر متحرک با مَرکَب متحرک است که در سال‌های پس از پایان جنگ جهانی دوم به‌دنبال افزایش تمایل به مالکیت خودروی شخصی، رشد جمعیت حومه شهرها و روستاها و پایان جیره‌بندی سوخت در آمریکا رونق گرفت.