5
یکشنبه 14 اردیبهشت 1399
شماره 7932
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

کلیشه‌های‌ شکست‌خورده در بحران‌های گردشگری

یادداشت
شیوع کرونا در ایران مشخص کرد که تمامی ساختارهای سنتی و حتی شعارهای کلیشه‌ای در مدیریت دولتی بخش گردشگری کشور نیاز به بازخوانی و تغییرات بنیادین دارد.
ویژه
جدول‌اعداد | 3641
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 7932

کوسه‌های سرچکشی ایران خوراک بازارهای شرق آسیا

قاچاقچیان برای تزئین میز غذای مشتری‌های چینی و ژاپنی کوسه‌های سرچکشی در حال انقراض سواحل جنوب ایران را کشتار می‌کنند
محیط زیست
کوسه سرچکشی، کوسه ببری، ارّه کوسه، کوسه وُلِد ازجمله گونه‌هایی است که در سواحل ایرانی خلیج‌فارس برای مصرف در کشورهای آسیای جنوب شرقی صید ‌می‌شوند. مسئولان محیط‌زیست اما ادعا می‌کنند این صید غیرقانونی اما ضمنی است. یعنی همراه با صید ماهی‌های مجاز دیگر رخ ‌می‌دهد.