15
یکشنبه 14 اردیبهشت 1399
شماره 7932
سبک زندگی
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

با شما، برای شما

قرار است بنویسید... کوتاه اما بنویسید... ساده، روان، راحت... از خیلی پیش از اینها بنا داشتیم فضایی را فراهم کنیم تا صحبت‌ها، دیدگاه‌ها، ایده‌ها، انتقادها، اعتراض‌ها و پیشنهادهای شما بی‌واسطه به صفحه ما راه پیدا کند.
ویژه
معمولاً بعد از یک روز سخت کاری یا میان تمرین‌های هوازی، نوشابه‌های انرژی‌زا می‌نوشیم.

در مسیر بحران‌های سخت

گفت‌وگو با دکتر ناصر فکوهی، استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران درباره تأثیر کرونا بر سایر بحران‌های اجتماعی و ایجاد تغییر در سبک زندگی جامعه ایرانی
زیر پوست جامعه خبرهایی است. هر روز که می‌گذرد با وقوع بحران‌های مختلف این بستر دچار تنش و التهاباتی می‌شود.