تصمیم جدید برای بازگشایی اماکن مذهبی گرفته نشده است

سخنگوی دولت با بیان اینکه مرجع اصلی تصمیم‌گیری در مورد بازگشایی مجدد اماکن مذهبی و آموزشی وزارت بهداشت است، گفت: درصورت گزارش‌های جدید و پروتکل‌های اطمینان‌بخش جدید، تصمیمات جدید را اعلام می‌کنیم.