10
یکشنبه 14 اردیبهشت 1399
شماره 7932
زنان
1234
1234
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بازماندگان قربانیان کرونا فرصتی برای سوگواری نداشته‌اند

سوگواران خاموش

صدا می‌آید، صدای ناله دختران و پسران، صدای شیون می‌آید شیونی مادرانه، صدای پدری می‌آید پدری که همه وجودش فرو ریخته. همه‌شان زل زده‌اند به یک تصویر، نگاهشان روی یک قاب خشک زده، قاب تصویری از دور دور.