روی خط فجر

سانس‌های نمایش فیلم در کاخ جشنواره /در افتتاحیه‌های جشنواره تجسمی چه خبر است؟