برای 190هزار سو آماده‌ایم

علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی در گفت‌وگو با آنا درباره میزان آمادگی این سازمان برای رسیدن به ظرفیت 190هزار سو غنی‌سازی‌ گفت: ما سالن مونتاژ برای نسل جدید سانتریفیوژها را آماده کرده‌ایم.