17
سه شنبه 2 بهمن 1397
شماره 7585
سلامت
23023651
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

پستانک ارتودنتیک جنبه تبلیغاتی دارد

یادداشت
استفاده یا عدم‌استفاده از پستانک همواره از موارد مورد بحث بین متخصصان سلامتی بوده است.
ویژه
مهم‌ترین برنامه‌ها و اولویت‌های اصلی معاونت درمان، اجرای پزشکی خانواده و استقرار نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمت است.

جای خالی چتر حمایت بیمه‌ها روی سر خدمات روانشناسی

میانگین تعرفه یک ساعت دریافت خدمات روانشناسی در کشور به اندازه 10 درصد حداقل حقوق است
گزارش
خدمات روان‌درمانی برای عده زیادی از مردم خدمات لوکس به‌حساب می‌آید.