3
سه شنبه 2 بهمن 1397
شماره 7585
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

واگن‌های جدید مترو تیرماه سال آینده وارد خطوط می‌شوند

مترو
واگن‌های جدید مترو تیرماه سال آینده وارد خطوط می‌شوند.
درشهر
2 هفته بعد از دیدار شهردار تهران و سفیر نروژ، او با سفیر سوئیس در ایران دیدار کرد.

گمشده در لاله زار

گزارش‌میدانی‌همشهری درباره یکی از قدیمی‌ترین خیابان‌های تهران
گزارش
جست‌وجو در لاله‌زار، شبیه جست‌وجو در بازار شلوغی است که در پشت تصاویر درهم و برهم و هرازگاه پر زرق و برق و لوکس، یادبود خاطراتی که نشانه‌ای از تعلق مردم و هویت تهران است