ادامه توفان کره‌ای در نتفلیکس

«عازم جهنم» رکورد بازی مرکب را در 24ساعت شکست
سریال «عازم جهنم» به کارگردانی یئون سانگ – هو، جدید‌ترین سریال کره‌ای نتفلیکس تنها 24ساعت پس از نمایش اولیه در روز 19نوامبر 28آبان، در 80کشور متفاوت، رتبه بیشترین تعداد بینندگان و نخستین سریال محبوب را کسب کرد و توانست رکورد قبلی رتبه بندی از نظر میزان تماشاگر را که در اختیار سریال«بازی مرکب» بود، بشکند.