انتخاب دیگری نداریم

روایت نگین ضیایی از تعطیلی سالن‌ها و اتفاقات پیرامون اجرای نمایش «مرفی»‌
نگین ضیایی، کارگردان تئاتر به همراه گروهش نزدیک به 2سال است که درگیر اجرای «مرفی» ‌است؛ نمایشی که در این مدت به واسطه تعطیلی‌های تماشاخانه‌ها چندین‌بار روی صحنه آمده و درنهایت با یک یا 2 اجرا به کارش پایان داده است.