کارگردان کودک و فرشته؛ دبیر چهلمین جشنواره فیلم فجر

رئیس سازمان سینمایی، مسعود نقاش‌زاده را به‌عنوان دبیر چهلمین جشنواره فیلم فجر انتخاب کرد.