نکته بازی/ آن مرحوم بیخود کرده!

در شرایطی که حدود 2هفته از برگزاری بازی پرسپولیس و گل‌گهر و آن اشتباه عجیب داوری در زمینه مردود اعلام شدن گل سیرجانی‌ها سپری شده، هنوز جنگ و جدل‌ها در حاشیه این داستان ادامه دارد و هواداران پرسپولیس و تیم‌های دیگر در حال گردگیری هستند.