کاهش تصادف‌های جاده‌ای با شبیه‌ساز خودروهای سنگین

انواع شبیه‌ساز رانندگی با خودروهای سبک، سنگین، ویژه و موتورسیکلت به‌منظور آموزش و سنجش مهارت‌های رانندگی در یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی تولید می‌شود.