جوابیه برای مرکز پژوهش‌های مجلس‌

روزنامه همشهری در گزارشی با عنوان«صید ترال را برای همیشه متوقف کنید» در تاریخ 1402/07/17 با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به موضوع صید ترال پرداخت.