‌سرمایه‌گذاران اروپایی به کرمانشاه می‌آیند

‌محمود رشیدی، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کرمانشاه: چند هیأت اقتصادی و سرمایه‌گذار از اروپا برای فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصادی ازجمله در بخش کشاورزی،دارو و صنایع غذایی تمایل دارند و به‌زودی وارد منطقه می‌شوند.