18
دو شنبه 1 آبان 1402
شماره 8919
فرهنگ شهر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

با سینما مخالف نیستم با فرهنگ استعماری مخالفم

درنگ
جمله معروفی را از حضرت امام ره همه به یاد داریم که در بهشت زهرا س فرمودند: «ما با سینما مخالف نیستیم، بلکه با مرکز فحشا مخالفیم.» اما این جمله امام ادامه‌ای دارد که ادامه آن کمتر شنیده شده است.
ویژه
جنگ دیجیتال پنهان» به این موضوع پرداخته که چگونه گسترش اینترنتی شرکت‌های آمریکایی مانند ساختن امپراتوری‌ در زمان‌های گذشته بوده است.
کتاب سواد رسانه پایه دهم تألیف شده اما تا زمانی که این کتاب مورد توجه قرار نگیرد و بدون معلم باشد، فایده‌ای نخواهد داشت.
اختیاری بودن واحد درسی سواد رسانه‌، کمبود ابزار کمک‌آموزشی، فقدان الگوی استاندارد، بی‌اطلاعی دبیران مدارس، عدم‌حمایت آموزش و پرورش و تنها بودن معلمان در برابر این موانع، نقاط ضعف آموزش سواد رسانه در نظام آموزش رسمی ایران است.

هزارتوی استعمار ذهن

بررسی گسترش استعمار به درون انسان‌ها
گزارش
استعمار ذهن یا Colonialism of Mind مفهوم جدیدی است که به شیوه‌های نوین استعماری اشاره دارد. امروزه نظام سرمایه‌داری، بخش بزرگی از عرصه هنر و رسانه را برای هدف استعمار ذهن به تسخیر خود درآورده است.
PDF فرهنگ شهر
کوتاه فرهنگ شهر
کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: 2فضایی‌شدن جهان، به مناسبت دوازدهمین هفته‌ جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی با همکاری دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، ششمین «سمینار سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی» با محور اصلی «دستور کار جمعی جهانی» را برگزار می‌کند.