داکوتای خفته در فرح‌آباد
بچه‌های جنوب شهر تهران؛ بچه‌های خزانه و شوش و ترمینال جنوب، بخش زیادی از خاطرات کودکی‌شان با پرنده آهنی پارک بعثت گره خورده است؛ هواپیمایی نظامی که کمتر کسی می‌داند از چه زمانی در این پارک بزرگ جا خوش کرده، اما قدیمی‌ترها می‌گویند پارک فرح‌آباد حدودا نیم‌قرنی می‌شود که میزبان این خاطره مشترک بچه‌های خزانه است.