بن‌بست تازه

تجربه موفق وصول 102درصدی مالیات، امسال تکرار نخواهد شد
دولت، امسال حساب دیگری روی مالیات باز کرده بود؛ 41درصد درآمدهای بودجه از محل مالیات پیش‌بینی شده بود.