07
دو شنبه 29 اردیبهشت 1399
شماره 7945
شهر-۲
23023616
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

بحث شورا درباره مشکلات مالی حوزه آب

3عضو شورای شهر تهران دیروز هنگام بحث راجع به موضوع تأمین اعتبار مورد نیاز پروژه‌های توسعه و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهری، جلسه را ترک کردند
شورا
جلسه دیروز شورای شهر تهران که روز پرالتهابی را پشت‌سر گذاشت، در نهایت 2مصوبه مهم برای پایتخت داشت.