9هفته فقط 2بار تست

پروتکل پیشنهادی برای رعایت موارد بهداشتی در لیگ‌برتر ایران، همانگونه که پیش‌بینی می‌شد در مقایسه با لیگ‌های اروپایی سختگیری کمتری دارد
پروتکل بهداشتی مسابقات لیگ‌برتر فوتبال ایران، اگر همان باشد که سایت ورزش3 نوشته است، در مقایسه با لیگ‌های اروپایی ممکن است سختگیری کمتری داشته باشد، اگرچه گفته می‌شود از بوندس‌لیگای آلمان کپی‌برداری شده است.