15
دو شنبه 29 اردیبهشت 1399
شماره 7945
سبک زندگی
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

با شما، برای شما

قرار است بنویسید... کوتاه اما بنویسید... ساده، روان، راحت... از خیلی پیش از اینها بنا داشتیم فضایی را فراهم کنیم تا صحبت‌ها، دیدگاه‌ها، ایده‌ها، انتقادها، اعتراض‌ها و پیشنهادهای شما بی‌واسطه به صفحه ما راه پیدا کند.
ویژه
این روزها که ویروس کرونا بسیاری از افراد را خانه‌نشین کرده و امکان بهره‌برداری از فضای سبز، گل و گیاه نیز محدود شده است، این سؤال پیش می‌آید که چگونه می‌توان هم فضای سبز خانگی داشت و هم کرونا را به خانه نیاورد.
مهدی گرامی پور، معلم آستارایی به دلیل نبود اینترنت و دسترسی نداشتن دانش آموزان روستای مشند به شبکه پیام رسان شاد، با رعایت اصول بهداشتی به دانش آموزان در دل طبیعت آموزش می‌دهد.
تهران - بلوار جردن آفریقا و حالا نلسون ماندلا بعد از بزرگراه همت فعلی به سمت جهان‌کودک حقانی سال1350.

ذهن‌های آشفته در جامعه‌ای آسیب‌پذیر

گفت‌وگو با احمد بخارایی درباره آسیب‌های انتشار گسترده تبلیغ کودک‌همسری در شبکه‌های اجتماعی
​​​​​​​در چند روز گذشته انتشار یک ویدئو در فضای مجازی بار دیگر بحث درباره کودک‌همسری را داغ کرد.