نفتکش ایرانی در اقیانوس اطلس
تصویر نشان می‌دهد نفتکش ایرانی حامل محموله بنزین به مقصد ونزوئلاست.