5
دو شنبه 29 اردیبهشت 1399
شماره 7945
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
جدول‌اعداد | 3654
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 7945
منابع طبیعی
آتش‌سوزی جنگل‌ها در سال‌های اخیر افزایش یافته و با شدت بیشتر همراه شده است.

پیش به سوی خشکسالی

بارندگی‌های اخیر برای ایران نوید رهایی از خشکسالی نیست و بحران کم‌آبی ادامه دارد
خشکسالی
تابستان گرم پیش روی ایران است. فعالیت پدیده مونسون هند در ایران امسال قوی‌تر و طولانی‌تر است که نتیجه آن به تأخیر افتادن بارندگی‌ها تا اواخر پاییز است.