در دادگاه تصادف خبرنگاران محیط‌زیست چه گذشت؟

دومین جلسه دادگاه حادثه اتوبوس خبرنگاران محیط‌زیست برگزار شد و این‌بار اسنادی در اختیار دادگاه قرار گرفت که براساس آن، اتوبوس نباید در جاده فرعی درجه۲ قرار می‌گرفت و راننده با اصرار مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه در این جاده فرعی حضور یافته است.