احتمال ابتلای مجدد به اومیکرون در مدت کوتاه
با ظهور سویه‌های جدید اومیکرون و سرعت بالای انتقال آنها، ابهام درباره ابتلای چندباره به آن باعث نگرانی شده است. متخصصان می‌گویند احتمال عفونت مجدد و مثبت شدن تست پس از بهبودی از عفونت قبلی امکان‌پذیر است.