بانک‌های تورم‌ساز زیر ذره‌بین بانک مرکزی

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد ضریب فزاینده نقدینگی از رکورد تاریخی اسفند سال گذشته با 3.9درصد کاهش، روندی نزولی را در پایان اردیبهشت امسال تجربه کرده و از عدد8 در اسفند پارسال به 7.7 در اردیبهشت رسیده است که نشان‌ از تلاش مؤثر سیاستگذار پولی در کنترل ترازنامه بانک‌ها با هدف جلوگیری از سرعت گرفتن تورم دارد.