حمایت مدیریت شهری از سرخابی‌ها

در مقابل استفاده از ورزشگاه تختی برای ساخت ایستگاه مترو، 2ورزشگاه به تیم‌های فوتبال پایتخت واگذار می‌شود
شهرداری تهران در راستای حمایت از 2تیم محبوب استقلال و پرسپولیس، مجموعه‌های ورزشی امام رضاع و شهید کاظمی را به آنها واگذار می‌کند؛ در مقابل، بخشی از اراضی مجموعه ورزشی تختی به شهرداری واگذار می‌شود تا در اراضی آن ایستگاه مترو و بخشی از بزرگراه شوشتری ساخته شود.