سکته اقتصاد در اثر گازگرفتگی

شاخص مدیران خریدPMI اقتصاد در دی‌ماه با سقوط 7.25واحدی به 41.89واحد رسیده که کمترین رقم برای ماه‌های عادی در طول تاریخ استخراج این شاخص محسوب می‌شود.