افتتاح بیمارستان در میامی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان ۶۴تختخوابی امام رضاع میامی در استان سمنان، آن را به‌طور رسمی افتتاح کرد.