کمک‌های شهرداری تهران به خوی رسید

شهرداری تهران در راستای مسئولیت اجتماعی خود، کاروان کمک‌هایش را به شهر خوی اعزام کرد.