تورم ۴۳درصدی و کاهش اعتبارات بهداشت و درمان

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از کاهش ردیف بودجه حوزه بهداشت و درمان با توجه به تورم ۴۳درصدی به‌شدت انتقاد کرد.