24
یکشنبه 16 بهمن 1401
شماره 8707
پرونده4
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

تورم 50درصدی به همراه بیکاری و گرانی

به گواه تاریخ
ادعای وضعیت مطلوب اقتصادی در دوران پهلوی و آرزوی بازگشت به آن دوره ادعایی است که از سوی برخی افراد ناآگاه مطرح می‌شود.
ویژه
ثروت خاندان سلطنتی گفته‌ها و ناگفته‌های فراوانی دارد.
حسین فردوست، طی سال‌ها حضور در «دفتر ویژه اطلاعات» و بازرسی شاهنشاهی، هزاران مورد اختلاس و ارتشا در سطح مقامات عالی‌رتبه کشور را در خاطراتش روایت کرده است.

دوره پهلوی، دوره سلطه بیگانگان بود

مقایسه دستاوردهای انقلاب و رشد و توسعه ایران پس از انقلاب به روایت معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات تاریخ ایران
گزارش
بیگانگان در دوره پ0هلوی به‌دنبال یک دولت وابسته بودند و پهلوی این امر را برای آنها محقق کرده بود، به‌طوری که کشورهای خارجی اجازه داشتند در حوزه‌های مختلف دخالت کنند.