امینی: قانونی عمل کردیم

مجتبی امینی، در واکنش به خبر انصراف برخی فیلمسازان خارجی از بخش «جشنواره جشنواره‌ها» تأکید کرد: همه فرایند حضور فیلم‌ها به‌صورت قانونی طی شده است.