تورم ما یا تورم دیگران؟

مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران می‌گوید: منتقدان دولت، طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها را عامل افزایش تورم می‌دانند؛ درحالی‌که عوامل خارجی دیگری مانند کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت‌های جهانی انرژی در تورم امروز ایران و دیگر کشورها، نقش اساسی داشته، به‌نحوی که یک سوم کشورهای اروپایی که تا پیش از این تورم ۲درصدی داشتند، امسال تورم 2 رقمی را تجربه کردند و تورم آمریکا نیز با شکستن رکورد ۴۰ساله، به ۸.۶درصد رسیده است.