عددخبر/20 درصد

مدیرکل نوسازی مدارس ایلام گفت: با وجود تلاش‌های صورت گرفته ۲۰درصد از مدارس استان نیاز جدی به بازسازی دارند.به گزارش ایسنا، جلال حمره اظهار کرد: ساختمان اغلب مدارس در استان دارای ساختمانی از جنس سنگی ملاتی و غیراستاندارد و سیاست سازمان این است که آنها را در آینده نزدیک برچینند.‌