کار کردن کار کودک نیست

در کنار گروه‌های خیریه و انجمن‌هایی که برای کودکان کار کتاب و اسباب‌بازی می‌خرند و حتی در چهارراه‌ها به آنها آموزش می‌دهند، انجمن‌هایی هم هستند که رویکرد متفاوت‌تری به موضوع کودک کار دارند.