دانشنامه جوانمردی

مجموعه5جلدی دانشنامه جوانمردی اثری است از علی‌اکبر‌ولایتی که با همکاری جمعی از پژوهشگران گردآوری و تألیف شده است. در این مجموعه تلاش شده تا موضوعات مختلف پیرامون «فتوت» و «جوانمردی» مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.