«حجت» اتمام حجت کرد

خبر: حجت‌الله عبدالملکی، وزیر کار با بیان اینکه افزایش ۵۷درصدی دستمزدها باید در مورد کسانی که مشمول قانون کار می‌شوند، اجرا شود، گفت: اگر کارفرمایی قانون را اجرا نکرده باشد، تخلف است.