03
دو شنبه 9 خرداد 1401
شماره 8508
شهر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

نظارت بر ایمنی همراه با کاهش زمان پروانه ساخت

یادداشت
در موضوع نظارت بر ایمنی ساختمان‌ها باید 2نکته را مورد توجه قرار داد؛ یکی اضافه نشدن به زمان صدور پروانه ساخت و دیگری فرصت کافی برای بازدید و کنترل ساختمان‌های قدیمی.
ویژه
فصل اول جشنواره بین‌المللی تهران کارتون با حضور کارتونیست‌های کشورهای ترکیه، مکزیک، کوبا، اکوادور و ایتالیا، مشارکت هنرمندان شاخص ایرانی و معرفی افراد برگزیده به آخر رسید.
اعضای پارلمان شهری برای ایمن‌سازی ساختمان‌های شهر تهران پیشنهادهایی ارائه کرده‌اند که مهم‌ترین آنها انتشار فهرست بناهای بسیار پرخطر شناسایی‌شده است.
اعضای پارلمان شهری خواستار انتشار لیست129 ساختمان پرخطر تهران شدند

معرفی ساختمان‌های خطرناک تهران

تا آخر آذرماه تمام ساختمان‌های ستاره‌دار خطرناک پایتخت تعیین تکلیف می‌شوند
گزارش
دیروز، ریزش ساختمان 10طبقه متروپل آبادان محور صحبت‌ها و تذکرات اعضای پارلمان شهری بود و رئیس شورای شهر تهران قبل از شروع جلسه در جمع خبرنگاران از ضرورت تشکیل کارگروه ایمنی خبر داد .