با مردم/پله برقی ایستگاه دروازه‌دولت را تعمیر کنند

مدتی است که پله برقی ایستگاه دروازه دولت در ورودی شهید کلاهدوز خراب است و وسایل تعمیر آن در گوشه‌ای دپو شده است.