4
شنبه 3 اسفند 1398
شماره 7887
اقتصاد
23023624
02123023902
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ارز
همزمان با رالی صعودی قیمت ارز در یک هفته گذشته، گسترش ویروس کرونا در ایران، خطر کاهش روابط تجاری ایران با همسایگان، به‌ویژه عراق و افغانستان‌ را به‌دنبال داشته و بر نگرانی‌ها درباره احتمال کاهش ورود ارز و افزایش نرخ‌ها، ظرف روزهای آینده دامن زده است.

بازگشت به لیست سیاه

گروه ویژه اقدام مالی FATF دیروز سرانجام نام ایران را در لیست سیاه پولشویی قرار داد - نخستین واکنش مقام‌های ایران، همتی: اتفاقی نمی‌افتد -واعظی: وضع بدتر می‌شود
بازار پول
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، موسوم به FATF دیروز سرانجام تصمیم خود را گرفت و نام جمهوری اسلامی ایران را به‌خاطر اینکه به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نپیوسته، در لیست سیاه قرار داد و به همه کشورهای جهان توصیه کرد به اجرای کامل اقدام‌های احتیاطی در ارتباط با ایران بازگردند.
تورم
در شرایطی که 3گسل لرزه تورمی، شامل کسری بودجه دولت، تداوم روند کاهش ارزش پول ملی و رشد پایه پولی به شکلی آشکار فعال شده، آمارهای رسمی نشان می‌دهد روند کاهنده منحنی تورم به هسته سخت خود برخورد کرده است.