یار سابق اردوغان علیه او

عبدالله گل، از سال2018 مقابل اردوغان قرار گرفت و حالا گفته می‌شود برای انتخابات 2023 به میدان می‌آید
او در سال1950 در قیصریه به دنیا آمده است.