23
شنبه 3 اسفند 1398
شماره 7887
جهان
۲۳۰۲۳۶۲۷
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۰
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

کیوسک

کیوسک
آمریکا
جامعه اطلاعاتی آمریکا در یک جلسه توجیهی در کنگره هشدار داده که روسیه دخالت در انتخابات سال 2020را با هدف کمک به انتخاب مجدد دونالد ترامپ شروع کرده است.

مقابله جهانی با کرونا

ویروس کرونا غیراز چین به حدود 30کشور دیگر جهان هم رسیده است
گزارش
افزایش ناگهانی شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در چین و جهش آماری مبتلایان در کره‌جنوبی، طی 48ساعت گذشته نشان داد که این ویروس خیال رام‌شدن ندارد و کشورها باید اقدامات تامینی خود را برای مقابله با آن تشدید کنند.