هراس واشنگتن از مردم‌سالاری

سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به دور جدید تحریم خزانه‌داری آمریکا علیه شخصیت‌های ایرانی اظهار داشت: این اقدامات چیزی جز ناکامی، ناامیدی و شکست سیاست فشار حداکثری رژیم آمریکا نیست؛ آنان که بیش از ۸۳میلیون ایرانی را تحت تحریم، تروریسم اقتصادی و فشار حداکثری خود قرار داده و نتیجه‌ای نگرفته‌اند اکنون در کمال ناامیدی و استیصال نهاد انتخابات را در ایران هدف قرار داده‌اند و این نشان می‌دهد تا چه حد از مردم سالاری در ایران هراس دارند.